SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA
„I RAJD KORCZAKOWSKI”,
KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ
11.06.2013r.o godz. 10:00-tej
NA STADIONIE MIEJSKIM

I. Cel imprezy:
Profilaktyka zdrowotna, promowanie zdrowego stylu życia,
Popularyzowanie pedagogicznej myśli „korczakowskiej”
Sprawdzenie swoich umiejętności z różnych dziedzin wiedzy
Kształtowanie zasad współpracy w grupie rówieśniczej
Propagowanie zasad „zdrowej rywalizacji”
Integracja młodzieży i nauczycieli

II. Organizator: Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku przy współpracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Krajeńskim.

III. Przebieg imprezy:
Godzina 1000 powitanie uczestników rajdu, godz. 1015 – wymarsz pierwszej grupy w teren.
Na trasie rajdu należy przejść przez 6 punktów kontrolnych, z czego 5 jest konkursowych a jeden informacyjny. Poszczególne grupy wyruszają ze stadionu w odstępie 10 minut. W trakcie czekania na wymarsz i po powrocie na stadion odbywają się konkurencje sportowe opisane w punkcie VI.

IV. Punktacja:
Na każdym stanowisku można zdobyć max.12 punktów z wiedzy teoretycznej (2 pkt. za prawidłową odpowiedź na pytanie).
Konkursy sportowe punktowane są osobno – klasa, która ogólnie wygra daną konkurencje otrzymuje 12 punktów, II m-ce – 10 pkt., III – 8 pkt., IV – 6 pkt., V – 4 pkt., VI – 2pkt.
Suma punktów uzyskanych z wiedzy teoretycznej i konkurencji sportowych decyduje o miejscu na podium.

V. Trasa rajdu i punkty kontrolne:
1. Parking na stadionie – punkt informacyjny na temat życia i twórczości Janusza Korczaka

2. Parking przed laskiem /konkurs wiedzy geograficznej(5 pytań przedmiotowych, pytanie o Januszu Korczaku) oraz konkurencja sportowa: żonglerka piłką nożną – startuje jeden chłopiec i jedna dziewczyna, suma odbić decyduje o miejscu, można wykonać dwie próby liczy się próba lepsza

3. Lasek miejski przy muszli koncertowej /konkurs wiedzy z literatury polskiej (5 pytań przedmiotowych, 1 pytanie o Januszu Korczaku) oraz konkurencja sportowa: skok w dal
z miejsca łączny – startuje sześć osób, trzy dziewczyny i trzech chłopców. Pierwsza osoba skacze z miejsca obunóż, kolejna z miejsca, w którym wylądował poprzednik. O zwycięstwie drużyny decyduje Suma odległości sześciu skoków.

4. Lasek miejski, skrzyżowanie ścieżki rowerowej ze ścieżką leśną przy jeziorze (droga powrotna na stadion)/ konkurs wiedzy matematyczno – fizycznej (5 pytań przedmiotowych,1 pytanie o Januszu Korczaku) oraz konkurencja sportowa: skoki przez skakankę w ciągu 30 sekund, gdy nastąpi pomyłka liczenie podskoków i czasu trwa dalej. Startuje chłopak i dziewczyna.

5. Lasek miejski, ławka między dwoma domkami letniskowymi/konkurs lingwistyczno-germanistyczny (5 pytań przedmiotowych,1 pytanie o Januszu Korczaku) oraz konkurencja sportowa: rzuty lotką do celu z odległości trzech metrów. Startują dwie dziewczyny i dwóch chłopców, suma punktów decyduje o wygranej.

6. Plaża przy ośrodkach wczasowych/ konkurs wiedzy biologiczno-chemicznej (5 pytań,1 pytanie o Januszu Korczaku) oraz konkurencja sportowa: rzuty obręczami na „jeża”, startują trzy dziewczyny, trzech chłopców oraz opiekun grupy.

VI. Konkurencje sportowe na stadionie:

Strzelanie z wiatrówki – starują trzy osoby, z odległości 10 metrów z pozycji stojącej.
O zwycięstwie decyduje suma punktów trzech osób.
Szczudła – przejście reprezentanta klasy na szczudłach, na odległość.
Skoki przez kręconą linkę – Wygrywa klasa, która największą ilością osób jednocześnie i bezbłędnie będzie przeskakiwała przez linkę.
Przemieszczanie się na dwóch deskach – w konkurencji bierze udział 5 osób, które stawiają nogi na dwóch deskach, deski trzymane są za sznurki przez pierwszą i ostatnią osobą z rzędu. Wygrywa drużyna, która w najkrótszym czasie przemieści się na odcinku ok. 20 metrów.
Przeciąganie liny – startuje dziesięciu uczniów + nauczyciel, rywalizacja toczy się na zasadzie ”każdy z każdym”, za każde zwycięstwo przyznawane są 2 punkty.
Mecz integracyjny w piłkę nożną pomiędzy chętnymi uczestnikami rajdu. Prosimy wybrać z każdej klasy reprezentantkę i reprezentanta do drużyny uczniów. Czas trwania meczu 2X10 minut.

VII. Uwagi.
na stadionie będzie również stanowisko promujące zdrowotny styl życia (mini wykład, ulotki promujące zdrowie oraz quiz wiedzy o zdrowiu)
prosimy zabrać strój sportowy i dobre humory,
proponujemy, aby na każdym stanowisku, odpowiedzi udzielała inna grupa składająca się z pięciu osób, co ułatwi nam komunikację i punktację oraz sprawi, że zaangażowana będzie większa część klasy/grupy,
organizator funduje nagrody i kiełbaski pieczone, napoje każdy we własnym zakresie.

BARDZO PROSIMY O POTWIERDZENIE PRZYBYCIA DO 5 CZERWCA 2013 r. 52 3897 066 – sekretariat LO w Więcborku

Pozdrawiamy i serdecznie zapraszamy

->