Wychowawcy klas w roku szkolnym 2017/2018

Klasa IA- Mariola Czapiewska

Klasa IB- Aleksandra Kiedos

Klasa IIA- Ewa Janicka

Klasa IIB- Mateusz Łański

Klasa IIIA- Magdalena Kuszewska

Klasa IIIB- Magdalena Turzyńska

Klasa IIIC- Barbara Wojtasik

 

Kalendarz szkolny

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018:

 
2 listopada 2017 r. (czwartek)
30 kwietnia 2018 r.(poniedziałek)
2 maja 2018 r. (środa)
4,7,8 maja 2018 r. (piątek, poniedziałek, wtorek)
1 czerwca 2018 r. (piątek)

 

 

 

->