Grono Pedagogiczne Liceum Ogólnokształcącego w Więcborku

    rok szkolny 2015/2016

Imię i nazwisko

Przedmiot

Wychowawstwo

Dyrektor Anna Skiba

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Barbara Wojtasik

Język polski

Ic

Bożena Chatłas

Język polski

Magdalena Januszewska

Język polski

Małgorzata Mucha

Matematyka

Sylwia Melchert

Matematyka

Małgorzata Dropinska

Fizyka

Informatyka

Grzegorz Bartczak

Informatyka

Magdalena Turzyńska

Chemia

Ib

Anna Schwartz

Biologia

Iwona Przybylska

Biologia

Aleksandra Kiedos

Geografia

IIIb

Podstawy przedsiębiorczości

Mateusz Łański

Historia

IIIa

Historia i społeczeństwo

Wiedza o społeczeństwie

Mariola Czapiewska

Język niemiecki

IIa

Historia

Ewa Zamkowska

Język angielski

Katarzyna Borowicz-Mieszczak

Język angielski

IIb

Sławomir Śmieliński

Wychowanie fizyczne

Ewa Janicka

Wychowanie fizyczne

Edukacja dla bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo wewnętrzne i ochrona granic

Sylwia Samul-Szustka

Bezpieczeństwo wewnętrzne i ochrona granic

Magdalena Kuszewska

Bibliotekarz

Ia

Aleksandra Balcer

Pedagog

ks. Tomasz Klafetka

Religia

->