Rekrutacja

Gimnazjalisto!

 martwisz się o swoją przyszłość?
Zastanawiasz się, jaką pracę zdobędziesz za trzy lata?
Obawiasz się… Nie martw się!

Wybierz naukę
w Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Więcborku!

Tylko ten typ kształcenia ogólnego spełnia wymogi współczesnego,
szybko zmieniającego się świata,
otwiera młodemu człowiekowi drogę na dowolne studia wyższe,
uczy operatywności i kreatywności,
pomaga aktywnym i rzutkim a także nieśmiałym i zalęknionym.

Oprócz nauki znajdziesz w naszej szkole czas na zabawę, sport, imprezy artystyczne i zajęcia pozalekcyjne.

Nasze motto brzmi: „Bądź sobą, szukaj własnej drogi!”

Złóż dokumenty
do Liceum Ogólnokształcącego im. J. Korczaka w Więcborku!

 

plakat 2015

 

 


http://youtu.be/qY740j8mX7I
 

KLASA MUNDUROWA

Realizuje innowację pedagogiczną „Bezpieczeństwo wewnętrzne i ochrona granic”

To oferta dla wszystkich, którzy chcą studiować lub podjąć pracę w służbach mundurowych (Policja, Straż Graniczna. Wojsko, służby więzienne) oraz administracji państwowej
i samorządowej czy w sektorze bezpieczeństwa.

Proponujemy
* realizację przedmiotów w zakresie rozszerzonym (geografia, historia, wos, j. obcy);
* zajęcia dodatkowe z podstaw prawa i bezpieczeństwa;
* zajęcia warsztatowe prowadzone przez specjalistów (m.in. kurs pierwszej pomocy, samoobrony, trening psychologiczny);
* zajęcia z zakresu ratownictwa medycznego;
* obozy szkoleniowe;
* przygotowanie do testów sprawnościowych;

Pomożemy w przygotowaniu do egzaminów wstępnych i zwiększymy szansę na zatrudnienie
w formacjach mundurowych i podjęcia studiów w obszarze bezpieczeństwa


KLASA BIOTECHNOLOGICZNA

Propozycja dla uczniów, którzy chcą poszerzyć wiedzę z przedmiotów przyrodniczych lub ścisłych.

Proponujemy:
* rozszerzenia z chemii, biologii, matematyki oraz do wyboru: fizyki i informatyki;
* udział w wykładach, pokazach i zajęciach laboratoryjnych na uczelniach wyższych;
* uczestnictwo w projektach oraz warsztatach z nauk przyrodniczych.
* warsztaty biologiczno – chemiczne;

Pomożemy w przygotowaniu do matury i podjęciu studiów m.in. na kierunkach medycznych
i politechnicznych (np. energetyka, informatyka, mechanika, budownictwo ….)

KLASA HUMANISTYCZNA

Propozycja dla osób, którzy chcą połączyć solidne przygotowanie do matury z rozwojem pasji humanistycznych i językowych.

Proponujemy:
* rozszerzenia z przedmiotów humanistycznych, przyrodniczych i języków obcych;
* rozwój umiejętności interpersonalnych;
* Wyjazdy edukacyjne i zajęcia warsztatowe we współpracy ze szkołami wyższymi;
* wsparcie doradcy zawodowego i psychologa w zakresie określenia predyspozycji zawodowych;

Pomożemy w przygotowaniu do matury i dalszej edukacji na kierunkach filologicznych, społeczno – prawnych, humanistycznych i administracyjnych;

 


http://youtu.be/Kl4llJyhgNc
 

Wszystkim uczniom proponujemy:

– naukę języków obcych (do wyboru: j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski) z podziałem według stopnia zaawansowania;
– bezpieczną naukę oraz dużą indywidualizację nauczania;
– zajęcia edukacyjne prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (większość nauczycieli to egzaminatorzy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej);
– trening umiejętności komunikacyjnych i warsztaty psychologiczne;
– wsparcie Szkolnego Doradcy Zawodowego;
– cykliczne warsztaty i pokazy naukowe organizowane we współpracy z uczelniami wyższymi z Torunia, Bydgoszczy,
Poznania, Warszawy i Trójmiasta;
– udział w projektach edukacyjnych (np. Eduscience);
– koła przedmiotowe – przygotowujące do egzaminów zewnętrznych oraz rozwijające zainteresowania i zdolności;
– dla zainteresowanych – koło teatralne, koło dziennikarskie, Szkolna telewizja „Korczak” TV, Szkolny Klub Sportowy
„Uczniak”, Klub Wolontariuszy „Amicus”;
– współpracę z partnerami szkoły:
* Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej;
* Komendą Powiatową Policji w Sępólnie Krajeńskim
* Zakładem Karnym w Potulicach
* Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu
* Wyższą Szkołą Bankową w Bydgoszczy


ulotka-2014-wew
ulotka-2014-zew

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin przyjmowania uczniów do klasy pierwszej

Wykaz podręczników do klasy pierwszej

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY rekrutacja

podanie aktualne.rodo

zgoda rekrutacyjna LO W