11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

W tym roku, 11 listopada, nasze Liceum zostało zaproszone do  uroczystości patriotycznych, organizowanych przez Urząd Miejski w Więcborku. Obchody odbyły się na placu Jana Pawła II przed pomnikiem Orła Białego. Uczniowie klas mundurowych wzięli udział w przemarszu główną ulicą miasta. Klasa pierwsza mundurowa złożyła uroczyste ślubowanie w obecności pana Burmistrza Waldemara Kuszewskiego, wicestarosty pana Andrzeja Maracha oraz Zastępcy Komendanta Policji pana podinsp. Dariusza Jędrzejczaka. Uroczysty Apel  upamiętniający rocznicę Odzyskania Niepodległości odbył się w naszej szkole14 listopada. Podczas tej uroczystości mianowano uczniów klas pierwszych mundurowych na stopień kadeta. Nominację wręczyła pani dyrektor Anna Skiba oraz wychowawca klasy IB, pan Mateusz Łański. Uczniom klas drugich i trzecich zaangażowanych w życie klasy mundurowej zostały wręczone dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Apel uwieńczył program artystyczny przygotowany przez Ks. Tomasza Klafetkę oraz zespół patriotyczny. Prowadzący apel: Aleksandra Obara, Martyna Olszewska, Rafał Nita oraz Patryk Brączyk.