Zapraszamy na Drzwi Otwarte

Drzwi Otwarte

26 kwietnia 2017 roku

w godzinach od 9.00 do 13.00.

 

W programie:
– pokazy z chemii, fizyki, biologii,
– spotkanie z partnerami szkoły: Nadwiślańskim Oddziałem straży Granicznej oraz Policją Powiatową,
– pokaz musztry klas mundurowych i wiele innych atrakcji!
 
 
Termin rekrutacji w roku szkolnym 2016/2017
 
 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie podania o przyjęcie do klas pierwszych trzyletnich liceów ogólnokształcących. Od 22 maja 2017 r. (poniedziałek) do 19 czerwca 2017 r. (poniedziałek) do godz. 15.00 Od 26 lipca 2017 r. (środa) od godz. 12.00 do 28 lipca 2017 r. (piątek) do godz. 15.00
Złożenie dokumentów- świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie OKE Od 23 czerwca 2017 r. (piątek) do 27 czerwca 2017 r. (wtorek) do godz. 15.00  
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną podań o przyjęcie do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego Do 29 czerwca 2017 r. (czwartek) Do 3 sierpnia 2017 r. (czwartek)
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych Do 17 lipca 2017 r. (poniedziałek) do godz. 12.00 Do 18 sierpnia 2017 r. (piątek) do godz. 12.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego Do 24 lipca 2017 r. (poniedziałek) do godz. 15.00 Do 25 sierpnia 2017 r. (piątek) do godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych Do 26 lipca 2017 r. (środa) do godz. 12.00 Do 28 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) do godz. 12.00