Działania profilaktyczne “JEDNA DECYZJA-JEDNO ŻYCIE”

 16 kwietnia 2018 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Więcborku odbyło się spotkanie profilaktyczne: “Jedna decyzja-jedno życie” przeprowadzone przez Komendę Powiatową Policji w Sępólnie Krajeńskim wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Więcborku.

Sępoleńscy policjanci wspólnie z przedstawicielami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Więcborku rozpoczęli pierwszy etap działań profilaktycznych pod nazwą „JEDNA DECYZJA – JEDNO ŻYCIE”. Przedsięwzięcie to kierowane jest do wychowanków placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Więcbork. W pierwszej kolejności odwiedzono uczniów naszego liceum. Głównym celem tego projektu było przedstawienie naszej młodzieży szkolnej konsekwencji postępowania niezgodnego z prawem, mającego wpływ na dalsze decyzje życiowe, rozpoznawanie i przeciwdziałanie negatywnym zachowaniom wśród uczniów oraz uwrażliwienie na problemy społeczne. W inauguracji tego projektu brali udział członkowie Klubu Młodych Twórców z Sępolna Krajeńskiego. Artyści zaprezentowali happening pt. „Czy to musiało się tak zdarzyć” opowiadający o nieodpowiedzialnym i tragicznym w skutkach zachowaniu się młodzieży. Jako pierwszy głos zabrał I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sępolnie Krajeńskim mł. insp. Dariusz Jędrzejczak, który opowiadał młodzieży o wpływie narkotyków na ich przyszłość. Następnie kom. Krzysztof Milachowski i asp. szt. Igor Kurczych przedstawili uczniom informacje dotyczące przemocy i cyberprzemocy oraz o odpowiedzialności nieletnich za postępowanie niezgodne z prawem. Uczniowie rozeszli się do klas, gdzie odbyły się warsztaty w mniejszych gronach. Dyskutowano o normach społecznych i prawnych, a ze specjalistą d\s uzależnień – Andrzejem Gruszczyńskim o wpływie alkoholu i narkotyków na decyzje życiowe. W trakcie prelekcji omówiono również główny cel działań edukacyjnych „ Bądź SMART na przejściu dla pieszych”.