Gawęda historyczna

4 marca 2019 roku na sali gimnastycznej więcborskiego “ogólniaka” odbyła się gawęda historyczna pani Małgorzaty Jarocińskiej pt.: Zachowałam się jak trzeba- o Danusi Siedzikównie- INCE”. Młodzież z zaciekawieniem wysłuchała wykładu i podziękowała gromkimi brawami. Zapraszamy do poniższej fotorelacji.