I Warsztaty Edukacyjne

16 marca 2019 roku odbyły się w naszym liceum PIERWSZE WARSZTATY EDUKACYJNE dla gimnazjalistów oraz ósmoklasistów. Podczas spotkania uczniowie mogli wziąć udział w warsztatach historycznych z panem Mateuszem Łańskim, lekcji geografii z panią Aleksandrą Kiedos oraz pokazach chemicznych z panią Magdaleną Turzyńską. Przybyła młodzież mogła porozmawiać z uczniami LO o życiu szkoły oraz bieżących wydarzeniach. Rodzice naszych gości wymieniali poglądy z dyrektorem oraz gronem pedagogicznym. Kolejne warsztaty odbędą się 5 kwietnia 2019 roku od godziny 16.30 do 19.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!