II Regionalny Konkurs Wiedzy o Zdrowiu

ETAP  SZKOLNY –  już za nami!
Około 2,5 tysiąca uczniów, reprezentujących  87 szkół ponadgimnazjalnych  z 20 powiatów  Kujaw i Pomorza  zgłosiło udział w II REGIONALNYM  KONKURSIE WIEDZY  O ZDROWIU.

Konkurs współorganizowany  jest   przez   Urząd Marszałkowski  Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Celem konkursu jest  upowszechnianie wiedzy na temat:
•      Funkcjonowania organizmu człowieka
•      Zasad prawidłowego żywienia, wypoczynku i higieny
•      Profilaktyki chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych
•      Promocji zdrowego stylu życia

W szkołach deklarujących udział  przeprowadzono konkurs  w tym samym czasie – 4 stycznia 2012 r. o godzinie 9.00.

W naszej szkole wzięło udział 68 uczniów z klas pierwszych, drugich i trzecich. Miło jest nam zakomunikować, że Klaudia Krasicka  z Ia i Katarzyna Malczewska  z Ib,  zakwalifikowały się do II etapu powiatowego, zaplanowanego na  7 lutego 2012 r. Gratulujemy!
W II etapie zostają wyłonieni kandydaci do udziału w III etapie wojewódzkim 23.03.2012 (część pisemna),  29.03.2012r. (część ustna).
Nad sprawnym przebiegiem konkursu czuwała  Przewodnicząca Szkolnej Komisji – pedagog szkolny  mgr Jolanta Konitzer wspomagana przez mgr Ewę Zamkowską,  mgr Aleksandrę Kiedos  i mgr Magdę Kuszewską.

Autor: Jolanta Konitzer