Konkurs wiedzy o Januszu Korczaku

Dnia 12.11.2012r uczniowie naszego liceum wzięli udział w konkursie wiedzy o Januszu Korczaku, którego organizatorem było Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Sośnie.Konkurs ten miał na celu popularyzowanie postaci patrona wśród uczniów szkół patronackich, propagowanie sylwetki wybitnego pedagoga oraz rozszerzanie i wzbogacanie wiedzy o Januszu Korczaku. Konkurs przeprowadzony został w formie pisemnej na którego rozwiazanie uczestnicy mieli 45 minut.

Spośród naszych uczniów czołowe miejsca zajęli:

I miejsce Paulina Stranc

II miejsce Daniel Kliszewski

III miejsce Monika Bujewska

Laureaci otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy pamiątkowe.