Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim w okresie stanu epidemii

Starając się zapewnić wsparcie poradni i uwzględniając bezpieczeństwo klientów w okresie stanu epidemii oferujemy następujące formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

Dla rodziców:

+ poradnictwo telefoniczne i poprzez e-mail dotyczące:

 • prowadzenia rozmowy z dzieckiem dotyczącej konieczności pozostania w domu i dbania o zdrowie swoje i innych,
 • trudności emocjonalnych, z uwzględnieniem radzenia sobie z lękiem wywołanym aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz zdalnym nauczaniem,
 • wspomagania dziecka w procesie samodzielnej nauki w domu
 • harmonogram dnia, planowanie pracy i motywowanie do wysiłku intelektualnego, bezpieczeństwa w sieci,
 • trudności edukacyjnych i trudności wychowawczych,

+ wstępna diagnoza problemu: wywiady zdalne, analiza dostarczonej dokumentacji, porady,

+ konsultacje zaburzeń integracji sensorycznej,

+ konsultacje logopedyczne,

+ wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania, opinii wwrd niewymagających przeprowadzenia pełnej diagnozy w poradni.

Dla uczniów:

+ poradnictwo telefoniczne i poprzez e-mail dotyczące:

 • dbania o zdrowie psychiczne,
 • planowania i organizacji samodzielnej nauki w domu oraz terminowości wykonywania zadań w systemie zdalnym,
 • radzenia sobie z ocenianiem w systemie zdalnym,
 • uświadamiania cyberzagrożeń i sposobów reagowania na nie,
 • zaspakajania potrzeby własnej przestrzeni,
 • radzenia sobie z izolacją społeczną i zaspokojenia potrzeby kontaktów rówieśniczych,
 • radzenia sobie z sytuacją ekspozycji społecznej podczas zajęć on-line,
 • trudności emocjonalnych, z uwzględnieniem radzenia sobie z lękiem wywołanym aktualną sytuacją epidemiologiczną.

Dla nauczycieli:

+ poradnictwo telefoniczne i poprzez e-mail dotyczące:

 • prowadzenia rozmowy z rodzicem dotyczącej obecnej sytuacji oraz konieczności pozostania w domu i dbania o zdrowie całej rodziny,
 • redukowania poziomu lęku u uczniów i ich rodziców,
 • organizacji pracy ucznia w trakcie nauki zdalnej,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych podczas edukacji zdalnej,
 • trudności emocjonalno-motywacyjnych uczniów, z uwzględnieniem radzenia sobie z samodzielną nauką w domu i ocenianiem,
 • trudności emocjonalno-społecznych uczniów wynikających z obecnej sytuacji i izolacji społecznej,
 • W zmienionej formule kontynuujemy również konsultacje z zakresu poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego, które wcześniej odbywały się na terenie szkół i przedszkoli.

Poradnia pracuje od poniedziałku do czwartku: 8.00-16.00 oraz w piątki 8.00-14.00. Specjaliści poradni są dostępni pod numerami telefonu: 523882147 oraz 661873186.

Zapraszamy do korzystania z naszych propozycji wsparcia

Zespól Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim