Próbna matura

Nasza szkoła przystępuje do matury próbnej organizowanej przez

Pracownię Zarządzania i Diagnozy Edukacyjnej  Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

TERMINY

maturę próbną z matematyki:

04.02.2013 o godz.  8.00  – poziom podstawowy

01.02.2013 o godz.12.00  – poziom rozszerzony

maturę próbną z języka polskiego:

31.01.2013 o godz.  8.00 – poziom podstawowy