Promocja książki Marka Pindrala pt. “Chiny od góry do dołu”.

10 czerwca 2019 roku odbyła się w naszej szkole promocja książki Marka Pindrala pt. “Chiny od góry do dołu”. Ciekawej prezentacji dokonał pan Marcin Łangowski z Miejsko-Gminnej biblioteki Publicznej w Więcborku. Liczymy na jeszcze więcej tak ciekawych wykładów.