Rajd Korczakowski

 
7. czerwca 2017 roku na Stadionie Miejskim już po raz szósty odbył się Rajd Korczaka pod hasłem: „Czytelnictwo przeciw uzależnieniom”. Przedsięwzięcie było zorganizowane dla młodzieży gimnazjalnej. Rajd był uwieńczeniem działań profilaktycznych oraz kompetencji czytelniczych podjętych przez liceum w roku szkolnym 2016/2017. Zaproszona na rajd młodzież gimnazjalna poszerzyła wiedzę z zakresu zdrowia, profilaktyki uzależnień, alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego- między innymi czytelnictwa, które jest szansą na oddalenie się od zachowań ryzykownych.

Zapraszamy do poniższej fotorelacji!