Rekrutacja 2020/2021

Bądź sobą, szukaj własnej drogi…”

Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku

to idealny wybór !

 • Dla osób, które chcą połączyć solidne przygotowanie do matury z rozwojem pasji humanistycznych, psychologiczno-pedagogicznych, prawnych i językowych.
 • Dla uczniów, którzy chcą poszerzyć wiedzę z przedmiotów przyrodniczych lub ścisłych i przygotować się do podjęcia studiów na kierunkach medycznych oraz politechnicznych.
 • Dla wszystkich, którzy chcą studiować lub podjąć pracę w służbach mundurowych (Policja, Straż Graniczna, Wojsko, służby więzienne) oraz administracji państwowej i samorządowej lub w sektorze bezpieczeństwa.
 • Dla tych, którzy nie mają sprecyzowanych planów edukacyjno-zawodowych, a chcą solidnie przygotować się do matury i rozwijać swoje pasje.

OFERTA EDUKACYJNA

 • BLOK HUMANISTYCZNY– język polski, historia, WOS, podstawy prawa.
 • BLOK BIOTECHNOLOGICZNY– biologia, chemia, geografia lub matematyka.
 • BLOK NAUK ŚCISŁYCH – matematyka, informatyka, fizyka lub język obcy.
 • Oferujemy także rozszerzoną naukę języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego.

LICEUM 4-LETNIE PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

ROZSZERZENIA WYBIERANE OD KLASY PIERWSZEJ!

DLA GRUPY MUNDUROWEJ

 • Przedmioty dodatkowe dla grupy mundurowej: podstawy prawa, bezpieczeństwo wewnętrzne, służby mundurowe.
 • Zajęcia prowadzone przez specjalistów:
 • Zajęcia strzeleckie, samoobrony, ratownictwa medycznego.
 • trening psychologiczny,
 • musztra.
 • Obozy szkoleniowe
 • Przygotowanie do testów sprawnościowych

WIĘCEJ NIŻ SZKOŁA…

 • Wsparcie doradcy zawodowego i psychologa w zakresie określenia predyspozycji zawodowych.
 • Międzynarodowy Festiwal Filmowy „EnergaCAMERIMAGE”.
 • Koło Teatralne „Efemeryda”.
 • Szkolny Klub Sportowy „Uczniak”.
 • Klub Wolontariuszy „Amicus”.
 • Konkurs Piosenki Angielskiej .
 • Rajd Korczakowski.
 • Dzień Patrona Szkoły.
 • Dzień Młodzieży.
 • Udział w projektach edukacyjnych.
 • Zajęcia rozwijające i przygotowujące do matury.
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

PARTNERZY SZKOŁY:

 • Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej.
 • Komendą Powiatową Policji w Sępólnie Krajeńskim.
 • Zakładem Karnym w Potulicach.
 • Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu.
 • Wyższa Szkoła Bankową w Bydgoszczy.
 • Wyższa Szkoła |Zarządzania Środowiskiem w Tucholi.

Terminarz rekrutacyjny 2020/2021 roku zostanie zaktualizowany oraz podany do informacji po dokładnych wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.