Seminarium informacyjne „Aktywna integracja, jako sposób na efektywne pomaganie”

“Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.”

Jan Paweł II

17 listopada 2011 r. przedstawicielki Międzyszkolnego Klubu Wolontariusza „AMICUS”

Anna Gębala oraz Donata Kogut wraz z opiekunem p. Justyną Łukaszewską wzięły udział w seminarium informacyjnym „Aktywna integracja, jako sposób na efektywne pomaganie”.

Program seminarium rozpoczęła część artystyczna, która odbyła się w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku. Grupa teatralna „Barakuda” utworzona z uczestników terapii Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku przygotowała spektakl „Garbaty Anioł”. Wyjątkowość sztuki polegała na konwencji czarnego teatru, który jest połączeniem efektów wizualnych białego i czarnego tła oraz światła ultrafioletowych lamp, na tle muzyki. Sztuka w reżyserii pani Renaty Bloch wywołała w odbiorcach wielkie poruszenie. Pan Tomasz Siekierka, dyrektora MGOSP w Więcborku podsumował spektakl jednym zdaniem „Mimo, że widzę tę sztukę po raz drugi, nadal trudno mi jest mówić cokolwiek”.

Część oficjalna seminarium odbyła się w sali bankietowej przy ulicy Mickiewicza 24, gdzie swoją działalność prezentowały organizacje działające na naszym terenie.

Zostaliśmy miłe zaskoczeni dyplomem i nagrodą rzeczową z rąk dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku. Podziękowano wszystkim zrzeszonym wolontariuszom za bezinteresowną pomoc, zaangażowanie oraz za pracę pełną poświęceń na rzecz upowszechniania idei wolontariatu. Miejmy nadzieje, że nagroda ta jeszcze bardziej zmotywuje wolontariuszy Międzyszkolnego Klubu „AMICUS” do pracy na rzecz innych oraz zachęci nowych wolontariuszy do współpracy.

Program części informacyjnej seminarium wyglądał następująco:

 • Powitanie i wprowadzenie

Tomasz Siekierka, Dyrektor MGOPS w Więcborku

 • MGOSP w Więcborku jako beneficjent projektu systemowego „interAKTYWNI” – prezentacja o praktycznych rozwiązaniach zastosowania narzędzi aktywnej integracji KONTRAKTY SOCJALNE

Paweł Węgrzyn, koordynator projektu

 • MGOSP w Więcborku jako beneficjent projektu systemowego „interAKTYWNI” – prezentacja o praktycznych rozwiązaniach zastosowania narzędzi aktywnej integracji PROGRAM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

Izabela Szmaglińska, koordynator KIS

 • Dobre praktyki aktywizacji społeczno – zawodowej osób bezrobotnych – Prezentacja Klubu Integracji Społecznej działającej przy MGOSP w Więcborku Izabela Szmaglińska, koordynator KIS
 • Dobre praktyki wsparcia na rzecz dzieci i młodzieży – prezentacja działalności Świetlicy Środowiskowej „UŚMIECH” w Więcborku,

Anna Cybulska, Kierownik Świetlicy Środowiskowej „UŚMIECH”

 • Dobre praktyki aktywizacji społeczno-zawodowej wśród osób niepełnosprawnych – prezentacja działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku,

Emilia Pawłowska, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku

 • Dobre praktyki aktywizacji społecznej osób starszych-prezentacja Klubu Seniora działającego przy MGOSP w Więcborku,

Barbara Patyna, Koordynator Klubu Seniora

 • Recepta na przyszłość…

Wystąpienie przedstawicielki Klubu Seniora

 • Prezentacja dobrych praktyk z działalności wolontariackiej Międzyszkolnego Klubu Wolontariusza „AMICUS”-

Donata Kogut, Anna Gębala, przedstawicielki Klubu „AMICUS”

 • Podsumowanie i zakończenie seminarium
 • Lunch

Autor: Donata Kogut