“Świat potrzebuje pokoju…”

21 lutego 2019 roku uczniowie klas pierwszych wraz z opiekunem p. Mateuszem Łańskim uczestniczyli w nietypowej lekcji historii w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcborku. Pan Marcin Łangowski przedstawił i omówił temat “ŚWIAT POTRZEBUJE POKOJU”. Uczniowie w ramach podziękowania podsumowali wykład gromkimi brawami.