Święto Niepodległości i nominacje mundurówki

Święto Niepodległości obchodzimy w naszej szkole szczególnie uroczyście. To przy okazji tego święta uczniowie klas mundurowych otrzymują szkolne stopnie wojskowe. W tym roku nasze Liceum wspólnie z władzami miasta było organizatorem uroczystości patriotycznych, które odbyły się na placu Jana Pawła II przed pomnikiem Orła Białego. Uczniowie klas mundurowych wzięli udział w przemarszu główną ulicą miasta. Apel oddający hołd bohaterom walczącym o wolność Polski poprowadziła przewodnicząca naszego SU Dagmara Sowińska. Głównym punktem wzruszającej uroczystości było ślubowanie uczniów mundurowej klasy pierwszej złożone przed władzami samorządowymi miasta, powiatu i mieszkańcami Więcborka. Po apelu odbyła się msza św. za ojczyznę, a po mszy uczniowie naszej szkoły wystąpili z montażem słowno – muzycznym. Piękne recytacje i pieśni legionowe podobały się widzom, którzy nie ukrywali wzruszenia i wspólnie z nami śpiewali „My pierwsza Brygada” czy „Rotę”.
Następnego dnia już w szkole odbyła się akademia związana ze Świętem Niepodległości. W obecności v-ce starosty pana Andrzeja Maracha i pani dyrektor Gabrieli Malczewskiej uczniowie klas mundurowych otrzymali szkolne stopnie Młodszego Kadeta, Kadeta i Starszego Kadeta.

1
2
4
5
7
8
9
10
11