Święto Patrona Szkoły

W tym roku Święto Patrona Szkoły przypadło w siedemdziesięciolecie istnienia

naszego Liceum, obchodziliśmy je 27 listopada.

Uroczysty apel poprowadzili Przewodnicząca SU Dagmara Sowińska, Aleksandra

Dedyńska i Mateusz Hys. Akademia rozpoczęła się tradycyjnie wejściem Sztandaru,

Hymnem Państwowym, a następnie wspólnym odśpiewaniem Hymnu Szkoły. Pięknie

zabrzmiały słowa „Korczakowskiej szkole wierni…” i „Bądź sobą, szukaj własnej drogi”.

Ćwiczenia wspólnego śpiewu nie poszły na marne.

Historię Liceum wraz z prezentacją dawnych i współczesnych zdjęć z życia szkoły

przedstawiali Ola i Mateusz. Prezentację urozmaicały piosenki w wykonaniu naszych

koleżanek i kolegów. W uroczystości towarzyszyli nam gimnazjaliści z Sośna, szkoły która

również nosi imię Janusza Korczaka. Gimnazjaliści przed apelem uczestniczyli w pokazach z

chemii.

Na koniec urodzinową niespodziankę sprawiła pani dyrektor. Każda klasa dostała

urodzinowy tort. Święto Patrona skończyło się więc wyjątkowo smacznie!