SZKOŁA W CHMURZE MICROSOFT

Nasze liceum jest Szkołą w Chmurze Microsoft. Dążymy do transformacji i poprawy wyników kształcenia.
Wykorzystujemy najnowsze rozwiązania Microsoft.
Nasz e-dziennik UONET+ jest zintegrowany z Office 365
aby w pełni wykorzystać olbrzymi potencjał, jaki niesie technologia.