SZKOLNY WYJAZD NA LODOWISKO

19 grudnia Szkolny Klub Sportowy „Uczniak” zorganizował szkolny wyjazd na lodowisko do Złotowa. Młodzież pod okiem opiekunów: p. Ewy Janickiej, p. Mateusza Łańskiego i p. Wojciecha Kantaka  miała możliwość doskonalenia umiejętności jazdy na łyżwach.  Wyjazd dla uczniów był nieodpłatny dzięki dotacji z projektu gminnego. „ZANGAŻOWANIE MŁODZIEŻY DO UCZESTNICTWA W RÓŻNORODNYCH FORMACH AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ, UPOWSZECHNIANIE NAWYKÓW ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA ORAZ ORGANIZOWANIE ZAJĘĆ O CHARAKTERZE SPORTOWYM W CELU WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU I PODNOSZENIA SPRAWNOŚCI PSYCHOFIZYCZNEJ.”