TERMINARZ REKRUTACYJNY

TERMINARZ REKRUTACJI

  Lp.     Rodzaj czynności   Terminarz w postępowaniu rekrutacyjnym     Termin w postępowaniu uzupełniającym
  1.   Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej. od 13 maja 2019 r. (poniedziałek) do 17 czerwca 2019 r. (poniedziałek) do godz. 15.00 od 16 lipca 2019 r. (wtorek) od godz. 12.00 do 22 lipca 2019 r. (poniedziałek) do godz. 15.00
  2.   Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej.   od 21 czerwca 2019 r. (piątek) do 25 czerwca 2019 r. (wtorek) do godz. 15.00  
  3.   Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej. do 26 czerwca 2019 r. (środa) do 26 lipca 2019 r. (piątek)
  4.   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 11 lipca 2019 r.  (czwartek) do godz. 12.00 12 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) do godz. 12.00
  5.   Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego /egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęciu do liceum. od 11 lipca 2019 r. (czwartek) do 15 lipca 2019 r. (poniedziałek) do godz. 15.00 od 12 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) do 14 sierpnia 2019 r. (środa) do godz. 15.00
  6.   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 16 lipca 2019 r. (wtorek) do godz. 12.00 16 sierpnia 2019 r. (piątek) do godz. 12.00
  7.   Poinformowanie przez dyrektora liceum o liczbie wolnych miejsc w szkole. Niezwłocznie, po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym. Niezwłocznie, po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów  przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.