Warsztaty profilaktyczne „NOE”

8 grudnia uczniowie klas pierwszych i drugich naszego LO wzięli udział w programie

profilaktycznym “NOE”, który został przeprowadzony przez specjalistów ds. Uzależnień,

Profilaktyki i Edukacji w Łobżenicy.

Program składa się z trzech części:

 część I – PRAWDA – ma na celu uświadomić młodzieży konsekwencje picia alkoholu

i korzystania z innych substancji psychoaktywnych, informuje o szczegółach i

skutkach uzależnienia,

 część II – MIŁOŚĆ – akcentuje wpływ środków zmieniających świadomość na relacje

z innymi ludźmi,

 część III – WOLNOŚĆ – rozwija umiejętność odmawiania, asertywności, zachęca do

postawy abstynenckiej i podejmowania osobistych postanowień.

Metody aktywizujące, którymi przeprowadzono zajęcia pozwoliły na aktywny udział

młodzieży  i możliwość wysnuwania samodzielnych wniosków. Istotnym elementem

programu było świadectwo osoby uzależnionej i współuzależnionej, likwidujące stereotypy i

kształtujące empatię.

IMG_0220 IMG_0224 IMG_0233