Wizyta w Zakładzie Karnym w Koronowie

Dnia 29 listopada 2018 r., uczniowie klas trzecich przebywali na terenie Zakładu Karnego w Koronowie. Uczniów zapoznano z zasadami odbywania kary pozbawienia wolności oraz tymczasowego aresztowania, przybliżono specyfikę jednostki, omówiono system elektronicznego zabezpieczenia. Uczniowie mieli ponadto możliwość poznania warunków bytowych osadzonych poprzez pobyt: w celi mieszkalnej, na placach spacerowych. Zademonstrowano stosowanie środków przymusu bezpośredniego, w postaci celi zabezpieczającej.

Wizyta odbyła się w ramach dofinansowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Więcborku.