Związek Strzelecki szkoli naszą mundurówkę

W dniach 6-7 listopada (piątek – sobota) klasy mundurowe wzięły udział w zajęciach szkoleniowych przeprowadzonych przez członków Związku Strzeleckiego Oddział w Bydgoszczy.
W ramach zajęć członkowie Związku Strzeleckiego przeprowadzili : musztrę, składanie i rozkładanie karabinka AKM, zajęcia praktyczne z łączności. Zapoznali kadetów z przepisami korespondencji radiowej.
St.i isp. ZS Roman Burek – Komendant Główny Związku Strzeleckiego wygłosił wykład dotyczący historii Związku Strzeleckiego. Zajęcia zostały urozmaicone rozgrywkami w siatkówkę i … noclegiem w szkole.