STREFA RODZICA

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2018/2019

Klasa IA- Magdalena Turzyńska

Klasa IIA- Mariola Czapiewska

Klasa IIB- Aleksandra Kiedos

Klasa IIIA- Ewa Janicka

Klasa IIIB- Mateusz Łański