„Ekopracownia – zielone serce szkoły” podsumowanie projektu

Wraz z końcem roku szkolnego 2023/2024  zakończyliśmy w Liceum realizację programu regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w Liceum powstała nowocześnie urządzona i wyposażona pracownia ekologiczna.

            Do udziału w zajęciach zaproszono uczniów z Liceum,  Technikum przy CKZiU i szkół podstawowych  z terenu gminy Więcbork. (Łącznie 530 uczniów). Podczas zajęć wykorzystano zakupione pomoce dydaktyczne o łącznej wartości dofinansowania programu – 45000,00.

Badania wody, roztworów, mikroskopowanie, nauka segregacji odpadów, inicjatywy proekologiczne, prowadzone badania terenowe i analiza wyników a także wykonywanie eksperymentów z zakresu przedmiotów przyrodniczych
to najważniejsze zadania wykonywane przez uczniów. Dziękujemy nauczycielkom: p. Magdalenie Turzyńskiej, Annie Schwartz i Aleksandrze Kiedos za prowadzenie zajęć i zaangażowanie w realizację projektu.

To interesujący program, który wpłynął na wzrost świadomości młodego pokolenia w dziedzinie ekologii.  Nauka w tak wyposażonej pracowni z pewnością służy rozwijaniu zainteresowań, pasji, motywuje do nauki a przede wszystkim  kształtuje proekologiczne postawy wśród młodzieży i uczy stosowania zasad ekologicznych w codziennym życiu. Podejmowane działania – innowacyjne i kreatywne, poprowadziły uczestników nowocześnie i ekologicznie ku przyszłości.