Odwiedziny Sióstr Zakonnych

Przed II wojną światową w budynkach naszej szkoły siedzibę swą miały siostry zakonne. Z ich ciekawą historią i obecną działalnością zapoznać się można na stronach www.neuvandsburg.de. W 1899 roku założono w Więcborku zakon sióstr zakonnych, nazywany w dosłownym tłumaczeniu „Więcborskie Siostry Zakonne”, który przeniósł swą główną siedzibę do miejscowości Elbingenrode w Niemczech nazwaną „Nowy Więcbork”.

Przed kilkoma laty siostry po raz pierwszy odwiedziły Więcbork, a ostatnio były u nas z krótką wizytą po raz wtóry.

                   

                     

Siostry zwiedziły naszą szkołę i przy wspólnej kawie opowiedziały o swojej pracy i misji w Niemczech. Kilku uczniów spróbowało swych sił w posługiwaniu się językiem niemieckim i angielskim.