STYPENDIUM „PRYMUS POMORZA I KUJAW” oraz „HUMANIŚCI NA START”

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozpoczął nowy nabór stypendystów na rok szkolny 2020/2021 do projektu pn. “Humaniści na start!” oraz “Prymus Pomorza i Kujaw”.  Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Wniosek o stypendium dostępny od 1 września 2020 r.  na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl/. Wydruk elektronicznej wersji wniosku uzupełniony o podpisy wraz z niezbędnymi dokumentami można składać osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń).

W załączeniu  Regulamin przyznawania stypendium.