Administracja

 


Obsługa administracyjna Liceum Ogólnokształcącego
im. Janusza Korczaka w Więcborku
Rok szkolny 2021/2022

 

Sekretariat:

Tomasz Zaręba- sekretarz szkoły

Pracownicy obsługi:

Marek Grolewski

Piotr Zaręba

Lidia Szweda

Barbara Zaręba