Administracja


Obsługa administracyjna Liceum Ogólnokształcącego
im. Janusza Korczaka w Więcborku
Rok szkolny 2016/2017

Sekretariat:

Tomasz Zaręba- sekretarz szkoły

Pracownicy obsługi:

Marek Grolewski

Piotr Zaręba

Bożena Łebek

Barbara Zaręba