O Nas

Szkoła zwykle każdemu kojarzy się z nauką. I to dobrze! Ale w naszej szkole w Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Więcborku oprócz nauki można zaobserwować kwitnące życie kulturalne  i społeczne. Z okazji różnych uroczystości odbywają się apele organizowane przez młodzież, dzięki którym poznajemy historię i uczymy się patriotyzmu.

  W szkole można rozwijać także swoje umiejętności sportowe, zręcznościowe i talenty. Dużym powodzeniem cieszy się Konkurs Piosenki Angielskiej organizowany podczas „Drzwi Otwartych” szkoły. Co więcej, możemy uczestniczyć w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych oraz  w zajęciach pozalekcyjnych. Chętnie bierzemy w nich udział, dlatego cieszymy się bardzo z osiągnięć naszych uczniów nie tylko w szkole, ale poza jej obrębem.

Uczniowie znajdują także czas na spotkania i pomoc innym. Angażując się, pomagając w Międzyszkolnym Klubie Wolontariuszy-„Amicus”, przeprowadzają świąteczne zbiórki żywnościowe dla biednych, co uczy dzielić się z potrzebującymi. Nauczyciele i uczniowie wspólnie cieszą się ze swoich osiągnięć. W szkole panuje przyjazna atmosfera. Wszyscy są dla siebie życzliwi i są sobie pomocni.
 

          

 


 

Usually a school is associated with learning. And it’s good! Apart from obtaining knowledge, in our school in Janusz Korczak High School in Więcbork you can observe cultural and social life development. The youth arrange assembles which are held at different festivities. Thanks to them we get to know about history and patriotism. Meetings like that develop our attitude worth imitating. We know that, we have to behave well during assembles and also we are able to adjust our appearance to the situation.

  This school gives you possibilities to discover and develop your skills in sport as well as your talents and interests. Very popular in our school is “English Song Contest”, which is organized during “Open Doors”. By means of participation in subject competitions and sport competitions you can increase your knowledge not only on lessons but also on extracurricular activities, which are conducted by teachers. We take part in them willingly, so we are satisfied with achievements of our students both within and out of the school.

 

The students have time for fun, meeting friends and they also help one another eagerly. They devote their time to help in The School Voluntary Club, which is called Amicus. The teachers and the students have satisfaction with their achievements. The atmosphere in the school is friendly. Everybody is helpful and polite to one another.

         

 


 

Eine Schule verbindet man üblicherweise mit dem Lernen. Und es ist gut so! In unserer Schule aber, in Allgemeinbildendem Lyzeum Namens: Janusz Korczak in Więcbork kann man auch ein blühendes, kulturelles und gesellschaftliches Leben beobachten.
Aus Anlass verschiedener Feier, lernen wir unsere Geschichte und Patriotismus kennen. Solche Treffen sind für uns sehr wertvoll. Dabei lernen wir, wie man sich bei solchen Anlässen verhalten und anziehen soll.
 

  In der Schule kann man auch sportliche Fähigkeiten und Talente entwickeln. Einen guten Namen hat sich auch der “Englischlieder Wettbewerb” verdient, der während des “Tages der offenen Tür” durchgeführt wird. Durch die Teilnahme an den Konkursen und Sportwettbewerben, kann man sich nicht nur auf den Unterrichtsstunden entwickeln, aber auch auf den zusätzlich angebotenen Kursen. Wir nehmen sie gern in Anspruch! und freuen uns sehr über die Leistungen unserer Mitschüler sowohl in der Schule, als auch in der Region.

 

Die Schüler finden Zeit, um sich zu treffen und um den anderen zu helfen. Sie engagieren sich als Volontäre in einem Club, in dem viele Schüler aus anderen Schulen Mitglieder sind. Die Volontäre sammeln bei vielen Aktionen, Nahrungsmittel für arme Menschen an und lernen dabei, wie man mit Bedürftigen teilt. Der Club heißt “Amicus”.
In der Schule herrscht eine nette Atmosphäre, alle sind füreinander da und behilflich. Sowohl die Lehrer als auch die Schüler freuen sich über gemeinsame Erfolge.
 

Autorzy: Asia Jażdżewska, Dorota Oczkowska, Marina Żurakowska, Tatiana Żurakowska