Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski 2020/2021

Opiekun: Magdalena Turzyńska

Przewodniczący: Bartłomiej Zaręba

Zastępca: Martyna Kluba

Sekretarz: Michał Has

Członkowie:

Aleksandra Kienast

Aleksandra Oczkowska

Dawid Lendo

Igor Kluch

Jan Kriese

Julia Bzdok

Lidia Skórcz

Marcel Szylka

Marcelina Ozimkiewicz

Małgorzata Pankau

Michał Misiak

Natalia Najdowska

Sara Borowicz

Urszula Olszewska

Adrianna Bordiehn