Samorząd Uczniowski

Opiekun: Magdalena Turzyńska

Przewodniczący: Bartłomiej Zaręba

Zastępca: Sara Borowicz

Sekretarz: Mateusz Has

Fotograf: Małgorzata Pankau

Członkowie:

Dawid Lendo

Igor Kluch

Lidia Skórcz

Marcel Szylka

Martyna Kluba

Michał Has

Michał Misiak

Urszula Olszewska

Urszula Wyrwał