Samorząd Uczniowski

Samorząd uczniowski rok szkolny 2022/2023

Przewodniczący : Michał Has

Zastępca przewodniczącego : Bartłomiej Zaręba

Sekretarz : Mateusz Has

Skarbnik: Igor Kluch ( funkcja do 26 kwietnia 2023r. ) Bernadeta Bączyk ( funkcja od 27 kwietnia 2023r.)

Rzecznik praw ucznia: Aleksandra Muszyńska, Bartłomiej Zaręba

 Fotograf: Małgorzata Pankau, Emilia Barton, Magdalena Paczkowska

Członkowie: Alan Sokulski, Mateusz Paterek, Mateusz Sieg, Miłosz Olszewski, Wiktor Kraszewski, Jagoda Martin, Lidia Skórcz, Nadia Zielińska, Julia Dziamecka, Marcel Szylka, Urszula Olszewska.

Opiekun SU : mgr inż. Magdalena Turzyńska