Międzyszkolny Klub Wolontariuszy AMICUS


Międzyszkolny Klub Wolontariuszy AMICUS powstał w 2001r. z inicjatywy Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku.

Współpraca szkół ma na celu zachęcić uczniów do aktywnego udziału na rzecz pracy i pomocy dla drugiego człowieka. Koordynatorami i opiekunami uczniów – wolontariuszy są pracownicy w/w szkół: w Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka jest to nauczycielka języka angielskiego p. Ewa Zamkowska, natomiast w Centrum Kształcenia Zawodowego i ustawicznego pedagog szkolny p. Barbara Struglińska.

Amicus znaczy przyjaciel.

Wolontariat nawiązuje bezpośrednio do idei patrona Szkoły Janusza Korczaka, który sensem swojego życia uczynił pomoc najsłabszym, czyli dzieciom. Opiekunowie zarażają pasją pomagania uczniów, którzy jako wolontariusze działają w różnych dziedzinach społecznego życia. Spotykają się z wychowankami Domu Dziecka, pełnią dyżury w świetlicy środowiskowej. Są inicjatorami świątecznych zbiórek żywności przeznaczanych dla najbardziej potrzebujących rodzin z terenu gminy Więcbork. Członkowie klubu włączają się do ogólnokrajowych akcji, np.: „Warto być dobrym”, „Góra grosza”, „Szkoło, pomóż i ty”, organizowanych pod patronatem Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych. Wolontariat zaangażował się w organizację miejscowych festynów, z których dochód przeznaczony był dla chorych dzieci.Działalność w Amicusie wpływa pozytywnie na rozwój osobowości, zarówno potrzebujących, jak pomagających. Stwarza okazję do poszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga rozwijaniu zainteresowań, daje możliwość pożytecznego spędzania wolnego czasu. Doświadczenie zdobyte w pracy charytatywnej ma wartość nieocenioną w dorosłym życiu, świadczą o tym losy absolwentów. Wolontariat umożliwia uczniom sprawdzenie samego siebie, poznanie ciekawych ludzi i zdobycie nowych doświadczeń jak również staje się w atutem w poszukiwaniu stałego zatrudnienia.

PODJĘTE DZIAŁANIA AMICUSA