PRZYSZŁOŚĆ W NASZYCH RĘKACH

BENEFICJENT: POWIAT SĘPOLEŃSKI

Projekt pt.: „Przyszłość w naszych rękach” realizowany będzie na terenie powiatu Sępoleńskiego (województwo: kujawsko-pomorskie, gmina Sępólno Krajeńskie oraz Więcbork) w okresie od 01.09.2019 do 30.06.2020.

Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych,

właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 165 uczniów (89dz/76chł) uczęszczających do: Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku (47dz/38chł) oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim (42dz/38chł) oraz rozwinięcie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zrost kompetencji zawodowych u 26 nauczycieli (22k/4m) tych szkół.

W ramach projektu zrealizowane będą zajęcia: rozwijające (zajęcia z języka angielskiego, języka niemieckiego, informatyki, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych), wyrównujące (zajęcia z: matematyki, j. niemieckiego, fizyki), zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, przedsiębiorczości oraz treningu postaw kluczowych na rynku pracy a także zajęcia skierowane do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Nauczyciele zostaną przeszkoleni w zakresie: wykorzystania technologii TIK w dydaktyce; rozwoju wśród uczniów umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy; wykorzystania metod eksperymentu w edukacji, w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów ścisłych; przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach projektu szkoły zostaną wyposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK niezbędny do prowadzenia nowoczesnych, innowacyjnych i efektywnych zajęć (w szczególności tych realizowanych w ramach projektu).

WARTOŚC PROJEKTU: 405 601,38 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 344 761,17

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kliknij TUTAJ aby pobrać tabelę