OFERTA EDUKACYJNA

Bądź sobą, szukaj własnej drogi…”

Liceum Ogólnokształcące

im. Janusza Korczaka w Więcborku

to idealny wybór !

 • Dla osób, które chcą połączyć solidne przygotowanie do matury z rozwojem pasji humanistycznych, psychologiczno-pedagogicznych, prawnych i językowych.

 • Dla uczniów, którzy chcą poszerzyć wiedzę z przedmiotów przyrodniczych lub ścisłych i przygotować się do podjęcia studiów na kierunkach medycznych oraz politechnicznych.

 • Dla wszystkich, którzy chcą studiować lub podjąć pracę w służbach mundurowych (Policja, Straż Graniczna, Wojsko, służby więzienne) oraz administracji państwowej i samorządowej lub w sektorze bezpieczeństwa.

 • Dla tych, którzy nie mają sprecyzowanych planów edukacyjno-zawodowych, a chcą solidnie przygotować się do matury i rozwijać swoje pasje.

LICEUM 3-LETNIE PO GIMNAZJUM-

ROZSZERZENIA WYBIERANE OD KLASY DRUGIEJ!

LICEUM 4-LETNIE PO SZKOLE PODSTAWOWEJ-

ROZSZERZENIA WYBIERANE OD KLASY PIERWSZEJ!

Każdy wybierze coś dla siebie!

 • BLOK HUMANISTYCZNY– do wyboru: język polski, historia, WOS, podstawy prawa.

 • BLOK BIOTECHNOLOGICZNY– do wyboru: biologia, chemia, geografia.

 • BLOK NAUK ŚCISŁYCH – do wyboru: matematyka, fizyka, informatyka.

 • Oferujemy także rozszerzoną naukę języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego.

Ponadto:

 • Rozwój umiejętności interpersonalnych oraz przedsiębiorczości.

 • Współpracę z kadrą profesorską szkół wyższych.

 • Zajęcia laboratoryjne i warsztaty na uczelniach wyższych.

 • Udział w konferencjach przyrodniczych.

 • Doskonalenie umiejętności językowych z wolontariuszami z innych krajów.

 • Rozwój pasji artystycznych (muzycznych i aktorskich).

Dla grupy mundurowej:

 • Przedmioty dodatkowe dla grupy mundurowej: podstawy prawa, bezpieczeństwo wewnętrzne, służby mundurowe.

 • Zajęcia prowadzone przez specjalistów:

 • Zajęcia strzeleckie, samoobrony, ratownictwa medycznego.

 • trening psychologiczny,

 • musztra.

 • Obozy szkoleniowe

 • Przygotowanie do testów sprawnościowych

Więcej niż szkoła…

 • Wsparcie doradcy zawodowego i psychologa w zakresie określenia predyspozycji zawodowych.

 • Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Camerimage”.

 • Koło Teatralne „Efemeryda”.

 • Szkolny Klub Sportowy „Uczniak”.

 • Klub Wolontariuszy „Amicus”.

 • Program profilaktyczny „PaT”.

 • Konkurs Piosenki Angielskiej .

 • Rajd Korczakowski.

 • Dzień Patrona Szkoły.

 • Dzień Młodzieży.

 • Udział w projektach edukacyjnych.

 • Zajęcia rozwijające i przygotowujące do matury.

 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Partnerzy szkoły:

 • Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej.

 • Komendą Powiatową Policji w Sępólnie Krajeńskim.

 • Zakładem Karnym w Potulicach.

 • Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu.

 • Wyższa Szkoła Bankową w Bydgoszczy.

 • Wyższa Szkoła |Zarządzania Środowiskiem w Tucholi.

Wybierz naukę
w Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Więcborku!

Tylko ten typ kształcenia ogólnego spełnia wymogi współczesnego,
szybko zmieniającego się świata,
otwiera młodemu człowiekowi drogę na dowolne studia wyższe,
uczy operatywności i kreatywności,
pomaga aktywnym i rzutkim a także nieśmiałym i zalęknionym.

Oprócz nauki znajdziesz w naszej szkole czas na zabawę, sport, imprezy artystyczne i zajęcia pozalekcyjne.

Nasze motto brzmi: “Bądź sobą, szukaj własnej drogi!”

Złóż dokumenty
do Liceum Ogólnokształcącego im. J. Korczaka w Więcborku!