Na Politechnice Gdańskiej

W dniu 16 maja 2009 z inicjatywy nauczyciela chemii Gabrieli Malczewskiej oraz uprzejmości Prof. Andrzeja Składanowskiego, grupa uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Więcborku uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemicznym w Katedrze Technologii Leków i Biochemii Politechniki Gdańskiej.
Uczniowie interesujący się chemią i wiążący ten przedmiot z wyborem swych studiów, uzyskali w ten sposób możliwość zapoznania się z aparaturą i sprzętem laboratoryjnym oraz samodzielnego przeprowadzenia doświadczeń w laboratorium. Uczniowie oznaczali stężenie białka w roztworze soli fizjologicznej, dokonywali pomiarów za pomocą fotospektrometru, obejrzeli próbki komórek nowotworowych i tkanek za pomocą mikroskopu elektronowego oraz pomiar ich ilości w liczniku komórek. Zwiedzili również pracownię chemii analitycznej, gdzie w sposób niezwykle merytoryczny i przyjazny zapoznani zostali przez panią mgr inż. Annę Banel z zasadami bezpieczeństwa, pracą chemika oraz perspektywami absolwenta Wydziału Chemicznego. Z Katedry Chemii Analitycznej pozostaną im z pewnością w pamięci zapachy kwasów karboksylowych, pomiar składu powietrza za pomocą chromatografu gazowego oraz specyficzny klimat laboratorium, gdzie przeszłość spotyka się z nowoczesnością.

Budynek główny Politechniki Gdańskiej

Nasi młodzi chemicy przed budynkiem Wydziału Chemicznego z Profesorem Andrzejem Składanowskim

 Super miła pani mgr inż. Anna Banel pokazuje nam laboratorium chemii analitycznej

 

Zapach kwasów karboksylowych pozostanie w pamięci         Żadne urządzenie nam nie straszne

Próbujemy własnych sił w laboratorium

      
                  Tu rozmnażane są badane komórki          

 Pobieranie próbki komórek rakowych białaczki do obserwacji pod mikroskopem

 

Kacper odpytywany przez profesora zdał egzamin!

 


Obserwujemy komórki za pomocą mikroskopu