PROFIL HUMANISTYCZNY

„Bądź sobą, szukaj własnej drogi…” Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku to idealny wybór !

Ósmoklasisto bądź gotowy! Za chwilę wracamy do szkoły. TYLKO NAJLEPSI SĄ Z NAMI! W „KORCZAKU” NA CIEBIE CZEKAMY!

Oferujemy naukę języków obcych: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego

KLASA O PROFILU HUMANISTYCZNYM

To idealny wybór dla tych, którzy chcąpołączyć solidne przygotowanie do matury z rozwojem pasji humanistycznych, psychologiczno-pedagogicznych, prawnych i językowych, doskonaleniem umiejętności interpersonalnych, umiejętności pisania tekstów i sprawności językowej.

Rozszerzenia od klasy pierwszej:

Przedmiot 1: język polski

Przedmiot 2: historia

Przedmiot 3: WOS lub język angielski

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności, dzięki którym będziesz mógł/mogła kontynuować naukę na kierunkach miedzy innymi: prawo, psychologia, socjologia, pedagogika, stosunki międzynarodowe, administracja, filologia polska oraz klasyczna, historia sztuki i ochrona dóbr kultury, dziennikarstwo i public relations, kulturoznawstwo, filmoznawstwo, teatrologia, historia, politologia.

Proponujemy udział w spotkaniach poetyckich, konkursach wiedzy, wystawach, wykładach na humanistycznych uczelniach wyższych, wycieczkach historyczno- poznawczych. Rozwiniesz swoje zdolności aktorskie w Szkolnym Kole Teatralnym „Efemeryda” oraz poszerzysz horyzonty biorąc udział w warsztatach filmowych w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „EnergaCAMERIMAGE”.

W przypadku mniejszej liczby kandydatów profil humanistyczny może zostać połączony z innym

WIĘCEJ NIŻ SZKOŁA…

 • Wsparcie doradcy zawodowego i psychologa w zakresie określenia predyspozycji zawodowych
 • Międzynarodowy Festiwal Filmowy „EnergaCAMERIMAGE”
 • Koło Teatralne „Efemeryda”
 • Szkolny Klub Sportowy „Uczniak”
 • Klub Wolontariuszy „Amicus”
 • Samorząd Szkolny
 • Konkurs Piosenki Angielskiej
 • Rajd Korczakowski
 • Dzień Patrona Szkoły
 • Dzień Młodzieży
 • Udział w projektach edukacyjnych
 • Zajęcia rozwijające i przygotowujące do matury

PARTNERZY SZKOŁY

 • Nadwiślański Oddział Straży Granicznej
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskim
 • Zakład Karny w Potulicach
 • Wyższa Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi