Strzelanie do tarczy

Profil mundurowy to nie tylko teoretyczne zagadnienia, ale także praktyczne zajęcia z musztry i strzelania. Pan Dariusz Ostrowski przygotował ciekawą lekcję, na której każdy, bez wyjątku, mógł sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie na strzelnicy Bractwa Kurkowego w lasku miejskim w Więcborku. Zajęcia odbywały się pod bacznym okiem instruktorów.