Dzień Krajobrazu

20 października 2023 roku przypada Dzień Krajobrazu. Z tej okazji młodzież LO z klasy II i III realizująca rozszerzenia przyrodnicze wzięła udział w wycieczce do Ptasiej Wioski w Adamkowie i na Wzgórze Wilhelma. W tym roku Dzień Krajobrazu obchodziliśmy pod hasłem “Doceń lokalność”. Pani Renata Borowiecka-Gutsze opowiedziała o twórczości lokalnych i przyjezdnych artystów, oprowadziła szlakiem Leona Wyczółkowskiego. Weszliśmy też na najwyższe wzniesienie w południowych Borach Tucholskich – Wzgórze Wilhelma (171 m n.p.m.), z piękną panoramą na Bory i Krajnę, na którym znajduje się punkt triangulacyjny o wysokości 171,06 m służący do wytyczania przez geodetów granic i powierzchni działek. Pracownicy Nadleśnictwa Zamrzenica opowiedzieli o zniszczeniach lasu po nawałnicy w 2017 roku i o usuwaniu jej skutków. Uczniowie obserwowali formy polodowcowe krajobrazu młodoglacjalnego o których opowiedzieli pracownicy Wydziału Nauk Geograficznych UKW w Bydgoszczy. Pyszna drożdżówka i gorąca herbata przy ognisku wynagrodziła trudy wędrówki w chłodny dzień. Dziękujemy Krajeńskiemu Parkowi Krajobrazowemu i Nadleśnictwu Zamrzenica za zorganizowanie wyjazdu.