Matura próbna z języka polskiego

Dzisiaj o godzinie 8:00 uczniowie klas trzecich przystąpili do matury próbnej z języka polskiego organizowanej przez Pracownię Zarządzania i Diagnozy Edukacyjnej  Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

Uczniowie zmagali się:

– w  części I – rozumieniem czytanego tekstu “Kapitalizm jako kooperacja mózgowa” ;

w części II – pisaniem własnego tekstu  w związku z wybranym tekstem literackim:

Temat 1: Koncepcja ludzkiego losu. Jaką postawę przyjmuje człowiek wobec śmierci i przeznaczenia? Odpowiedz na pytanie, dokonując analizy ody Horacego Nie pytaj próżno, bo nikt się nie dowie.. i Trenu XI Jana Kochanowskiego. Zwróć również uwagę na doktryny filozoficzne wpisane w oba utwory.

Temat 2: Różne postawy wobec ojczyzny. Dokonaj analizy wiesza Tyrtajosa Rzecz to piękna.. oraz fragmentu powieści Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem. Zwróć uwagę na ocenę powinności wobec kraju i postawy bohaterów obu utworów. Przywołaj odpowiednie konteksty i interpretacje.

Na zdjęciach grupa uczniów klasy IIIb.