Nowocześnie i ekologicznie ku przyszłości

– pod tym hasłem młodzież Liceum Korczaka realizuje projekt „Ekopracowania – zielone serce szkoły” prowadzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Toruniu. Przedsięwzięcie to ma na celu podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizację społeczną a także  budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych  wśród młodzieży i środowiska.

Podczas uroczystego otwarcia – 19.12.2023 r. młodzież realizująca rozszerzenia przyrodnicza
zaprezentowała doświadczenia i eksperymenty, wykonane dzięki nowoczesnym pomocom dydaktycznym
zakupionym w ramach realizowanego projektu.   Już te  pierwsze  zajęcia wskazują, że  pozyskane dla szkoły środki i realizacja zaplanowanych zadań z pewnością pozwolą na rozwój zainteresowań przyrodniczych i naukowych pasji wśród młodzieży. Przed nami kolejne eko – wyzwania.

W uroczystości udział wzięli:

Andrzej Marach – Wicestarosta Sępoleński

Małgorzata Masiłkin – Skarbnik Powiatu

Lidia Sokulska-Tłok – Dyrektor Wydziału Edukacji

Anna Skiba – Dyrektor Szkoły LO Więcbork