Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku

SZKOŁA W CHMURZE MICROSOFT

Nasze liceum jest Szkołą w Chmurze Microsoft. Dążymy do transformacji i poprawy wyników kształcenia.Wykorzystujemy najnowsze rozwiązania Microsoft.Nasz e-dziennik UONET+ jest zintegrowany z Office 365 aby w pełni wykorzystać olbrzymi potencjał, jaki niesie technologia.

HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA UCZNIÓW

Drodzy uczniowie! Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem konsultacji w naszej szkole. W załączniku znajduje się także zgoda na udział w konsultacjach na terenie szkoły. https://lowiecbork.edu.pl/wp-content/uploads/2020/06/zgoda-rodzciow-ucznia-na-udzial-w-konsultacjach.pdf https://lowiecbork.edu.pl/wp-content/uploads/2020/06/konsultacje-lo.pdf

PROCEDURY MATURALNE

PROCEDURY EGZAMINU MATURALNEGO 2019/2020 Informacje dla maturzystów Zdający są zobowiązani do zapoznania się z procedurami przed przyjściem na egzaminy i ich stosowania. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły),...

Rekrutacja 2020/2021

„Bądź sobą, szukaj własnej drogi…” Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku to idealny wybór ! Dla osób, które chcą połączyć solidne przygotowanie do matury z rozwojem pasji humanistycznych, psychologiczno-pedagogicznych, prawnych i językowych. Dla uczniów, którzy chcą poszerzyć wiedzę z przedmiotów przyrodniczych lub...

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim w okresie stanu epidemii

Starając się zapewnić wsparcie poradni i uwzględniając bezpieczeństwo klientów w okresie stanu epidemii oferujemy następujące formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej: Dla rodziców: + poradnictwo telefoniczne i poprzez e-mail dotyczące: prowadzenia rozmowy z dzieckiem dotyczącej konieczności pozostania...