Piknik Naukowy EDUSCIENCE

Dnia 27 lutego 2014 roku w naszej szkole odbył się Piknik Naukowy Eduscience. Piknik został zorganizowany w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE”.
Organizatorem Pikniku był Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie. Uczestnikami Pikniku byli uczniowie klasy IIb biorącej udział w projekcie, oraz uczniowie klas zaproszonych do udziału w Pikniku:
pozostałe klasy liceum, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 im. TOW “Gryf Pomorski” w Chojnicach, gimnazjaliści z Wąwelna, Mroczy, Sypniewa, Więcborka.

Piknik rozpoczął pokaz – efektowne show edukacyjne łączące ze sobą fizykę niskich temperatur i chemię ognia.
Azot? Ciekły czy wściekły? Na pokazie zaprezentowano jego unikalne właściwości. Zamrożona guma, sztuczka z zamrożoną ręką. Ciekły azot i jego eksplozyjne właściwości. Efektowne reakcje bazujące na kolorze i dźwięku. Spalanie przykładowych mieszanin. Wpływ objętości na kontrolowane eksplozje.

Po pokazie uczniowie brali udział w warsztatach:
1. Warsztaty wody
Warsztaty wody tłumaczą uczniom zależności pomiędzy siłą wyporu, ciśnieniem, a ciężarem. W trakcie warsztatów uczniowie przekonali się dlaczego możemy nurkować nawet kilkadziesiąt metrów pod wodą. Następnie każdy uczeń sprawdził czym jest ciśnienie hydrostatyczne.

2. Iluzja i efekty 3D
Podczas warsztatów z iluzji uczniowie sprawdzili jak działa nasz mózg, i czy można go wprowadzić w błąd. Obserwowali iluzje kształtu, ruchu, trójwymiarowości. Przekonali się w jaki sposób powstały iluzje takie jak Spirala Frasera czy Złudzenie Zollnera.

3. Maszyna prawdopodobieństwa
Podczas warsztatów z prawdopodobieństwa uczniowie dowiedzieli się czym jest prawdopodobieństwo, i jak się tworzy drzewko prawdopodobieństwa. Zbudowali maszynę prawdopodobieństwa bazującej na Trójkącie Pascala. Na końcu warsztatu brali udział w teście maszyny.

4.Moje własne DNA
Czy można zobaczyć gołym okiem własne DNA? Podczas tych warsztatów każdy uczeń przekonał się, że jest to możliwe! Uczniowie wyizolowali własne DNA, które zabrali do domu. Na koniec powtórka budowy DNA.

5. Magnetyzm

Warsztaty z magnetyzmu pozwoliły uczniom sprawdzić poznaną wiedzę z książek w praktyce. Podczas warsztatów uczniowie sprawdzili w jaki sposób wyznaczyć kierunek północ południe na silnych magnesach. Stworzyli magnetyczne obrazy, zbudowali własny kompas. Warsztaty były bez wątpienia przyciągające.

6. Pomiar prędkości światła

Czym jest prędkość światła? Każdy uczeń zna jej wartość, ale czy można sprawdzić czy tak jest naprawdę? W trakcie warsztatów każdy uczeń przeprowadził eksperyment, który pozwolił na doświadczalne wyznaczenie prędkości światła. Dodatkowo omówiono takie pojęcia jak fala stojąca, długość fali, czy częstotliwość znamionowa.

Dodatkowo uczniowie mogli samodzielnie wykonać doświadczenia korzystając ze stanowisk samoobsługowych takich jak:

1. Lustrzane odbicia – Lewa? Prawa? Sam już nie wiem
Stanowisko, na którym można przekonać się czy postrzeganie świata jest takie proste. Uczniowie sprawdzili czy dobrze orientują się w zasadach odbicia!

2. Rezonans – Jak przenosi się energia
Znajdowanie układ dwóch elementów, które przekazują sobie energię! Uczniowie analizowali parametry: częstotliwość rezonansową, okres i częstotliwość.

3. Brzęczek – zręczne prawo Ohma
Tutaj można było się przekonać co to znaczy przewodzić prąd! Uczniowie próbowali swoich sił w przeprowadzeniu drutu nie dotykając układu.

4. Moment bezwładności
Co to jest moment bezwładności? Tutaj każdy przekonał się jak w praktyce można z niego skorzystać.

5. Latające balony – prawo Bernoullego
Doświadczenia sprawiło, że uczestnik poczuł się jak nawigator i uruchomił balony w strumieniu powietrza! Na jaką wysokość poleciały? Wykorzystano wiedzę o sile nośnej i prawie Bernoullego.

6. Krzywa Lissajou – chaos a porządek
Jakie są rodzaje wahadła? Tutaj próbowano swoich sił z wahadłem Lissajou. Można było zaobserwować jak powstają i czym tak naprawdę są drgania harmoniczne.

7. Wieża Hanoi
Drużyna próbowała utrzymać wieżę przy jak najmniejszej liczbie elementów. Należało pamiętać o takich zagadnieniach jak równowaga statyczna, dynamiczna, siła i moment siły.

8.Zagadka SYBIRAKA
Węzły. Takiego jeszcze nie widzieliście! Tutaj uczniowie sprawdzili swoją umiejętność logicznego myślenia przy
odplątywaniu się z węzłów.

Odbyły się także zajęcia dydaktyczne dla klasy biorącej udział w projekcie. Tematy lekcji, to:

1. Ciśnienie czyli jak wielki nacisk kładzie na Nas atmosfera?
Co to jest ciśnienie? W trakcie zajęć uczniowie przekonali się czym jest ciśnienie, co to jest naprężenie, czym różni się ciśnienie atmosferyczne od hydrostatycznego. Eksperymentalnie sprawdzili czym jest prawo Benoullego, czym implozja różni się od eksplozji. Poznali budowę pompy próżniowej, sprawdzili co znaczy zwiększyć i obniżyć ciśnienie. Sprawdzili z czego wykonane są półkule magdeburskie, i czy zawsze działają.

2 Jak zobaczyć dźwięk?
Zajęcia wprowadziły uczniów w tematykę fal. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się jaką falą jest dźwięk i dlaczego dokonano podziału fal na podłużne i poprzeczne. Przy pomocy prostych eksperymentów każdy uczeń przekonał się czym jest dźwięk, częstotliwość. Pokazano czym jest ruch drgający, czym amplituda różni się od okresu, jaka jest jednostka okresu i długości fali. Zaprezentowano falę stojąca i słynne figury Chladniego. Uczniowie przekonali się czy telefon to tylko komórka, czy też wystarczy puszka i kawałek sznurka. Na koniec słynny eksperyment z puszką Faradaya.
Dodatkowym elementem były prezentacje multimedialne:
· Prezentacja podstawowych właściwości fal,
· Analiza Fouriera dźwięków prostych i głosu

To nie koniec atrakcji. Dużo wrażeń dostarczyło przenośne planetarium.

„Rodzina Słońca”
Pokaz prezentujący przegląd gwiazdozbiorów widocznych aktualnie z terenu Polski. Prezentacja zjawisk z rocznym i dobowym ruchem Ziemi, fazy Księżyca i zaćmienie Słońca. Wędrówka” Słońca po niebie na tle gwiazdozbiorów, rozwój myśli ludzkiej na temat budowy Układu Słonecznego.

„Osiem planet”
Pokaz prezentujący przegląd gwiazdozbiorów widocznych aktualnie z terenu Polski. Prezentacja Układu Słonecznego, nacisk kładziony na jego budowę i elementy składowe, planety, księżyce, planety karłowate, planetoidy i komety.
Wytłumaczenie konsekwencji ruchu wirowego i obrotowego Ziemi.

Na zakończenie pikniku uczniowie wzięli udział w losowaniu nagród.