Warsztaty dotyczące profilaktyki uzależnień oraz cyberprzemocy

Dnia 27 lutego 2020 roku klasy pierwsze uczestniczyły w warsztatach prowadzonych przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim- asp.szt. Igora Kurczycha oraz przedstawiciela Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Krajeńskim-  Panią Alicją Dams. Podstawowym tematem rozmów było szeroko pojęte bezpieczeństwo młodzieży. Asp. szt. Igor Kurczych omówił  problematykę przemocy  panującej wśród uczniów, cyberprzemocy oraz zagrożeń, jakie niesie za sobą zażywanie środków odurzających – w szczególności dopalaczy. Ponadto poinformował młodzież  o odpowiedzialności karnej nieletnich w przypadku popełniania przez nich czynów karalnych. Pani Alicja Dams uświadomiła uczniów w związku z konsekwencjami używania e-papierosów oraz uczuliła młodzież w związku z działaniami związanymi z profilaktyką koronowirusa.
Tego typu wizyty z młodzieżą szkolną mają charakter prewencyjny i przyczyniają się do poprawy poziomu wiedzy młodych ludzi na temat zagrożeń, z którymi czasem, nawet nieświadomie mogą się spotkać.