Wystawa falerystyczna

Współpraca naszego liceum ze Służbą Graniczną rozwija się. Tym razem znalazła ona swoje odzwierciedlenie w wystawie odznaczeń, strojów i innych pamiątek po byłych obrońcach granic Polski. Twórcą i jednocześnie właścicielem ekspozycji jest wykładowca Wyższej Szkoły Wojskowej w Koszalinie, historyk i pasjonat tej nauki w jednej osobie. Pułkownik Wojciech Grobelski w bardzo żywy sposób przybliżył nam historię Straży Granicznej, posługując się przejrzystą prezentacją multimedialną. Oprawę artystyczną i lokum, wystawa znalazła w gościnnych progach Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku. Czynna była od dnia 4-5 lutego. Uroczyste otwarcie ekspozycji, przy udziale władz samorządowych i zaproszonych gości odbyło się 4 lutego o godzinie 16.oo.

5 lutego zaprosiliśmy pana Wojciecha na sesję naukową w Liceum. Poświęciliśmy ją tematyce związanej z odzyskaniem niepodległości przez Więcbork w styczniu 1929 i 1945 roku. Prelegent przedstawił okoliczności historyczne, w których nasze miasto uzyskało wolność a uczniowie zaprezentowali swoją wiedzę o mieście w okolicznościowych referatach i prezentacjach multimedialnych. Była to żywa lekcja historii, która na pewno na długo zapadnie w nasza pamięć.