Zajęcia terenowe

1. czerwca bieżącego roku uczniowie klas drugich realizujący rozszerzenie z geografii uczestniczyli w zajęciach terenowych przygotowanych przez Aleksandrę Kiedos.
 

Tematem zajęć była charakterystyka rzeźby terenu, roślinności naturalnej i elementów sieci hydrograficznej najbliższej okolicy.
Młodzież w grupach wykonywała zadania zamieszczone na kartach pracy. Na trasie wycieczki uczniowie między innymi wyznaczali kierunki świata i azymut za pomocą kompasu, obliczali wiek drzewa, dokonywali obserwacji fenologicznych, zapoznawali się z formami terenu i ich pochodzeniu, dokonywali pomiarów hydrologicznych na rzece Orla oraz wykonywali dokumentację fotograficzną.
Efektem dokonanych obserwacji i pomiarów będzie opracowana karta pracy oraz zielnik i album zdjęć. Opiekę nad młodzieżą sprawowali:
p. Aleksandra Kiedos, p. Magdalena Kuszewska, p. Ewa Zamkowska.
 
Zapraszamy do poniższej fotorelacji!