KOMUNIKAT STAROSTY SEPOLEŃSKIEGO

KOMUNIKAT STAROSTY SEPOLEŃSKIEGO
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. :

 1. Zakazuje się bezwzględnie przemieszczania się osób przebywających na obszarze powiatu sępoleńskiego z wyjątkiem:
  a) wykonywania czynności zawodowych, zadań służbowych, pozarolniczej działalności gospodarczej, prac w gospodarstwie rolnym oraz zakupu i towarów i usług (zakup artykułów spożywczych, higienicznych, leków);
  b) wykonywania ochotniczo świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19 (wolontariat)
  c) uczestnictwa w sprawowaniu kultu religijnego (msze święte, obrzędy) – do 5 osób oprócz osób sprawujących kult religijny
 2. Dopuszcza się przemieszczanie:
  a) pieszo – 2 osoby jednocześnie, w odległości 1,5 m
  b) środkami transportu publicznego, nie więcej niż połowa miejsc siedzących.
  Poza tym:
 3. Osoba powracająca z zagranicy zobowiązana jest odbyć bezwzględnie 14-dniową kwarantannę. Niezastosowanie się do przepisów rozporządzenia skutkuje nałożeniem kary pieniężnej do 30.000 zł.
  M I E S Z K A Ń C U !!!
  ZASTOSUJ SIĘ DO POWYŻSZYCH ZALECEŃ!
  CHROŃ SIEBIE I INNYCH!
  /Starosta Sępoleński Jarosław Tadych/

KOMUNIKAT STAROSTY SEPOLEŃSKIEGO – pdf