TV Korczak – pożegnanie klas trzecich

Część oficjalna:

Część artystyczna:

Wywiady: